Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  04.02.1975
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  sklepy
Właściciel:  Stanisław Wiktor