Typ obiektu:  karta pocztowa
Data obiektu:  10.08.1903
Miejsce:  Rzym
Sygnatura:  CYRYL_59_1_6_0011