Typ obiektu:  karta pocztowa
Data obiektu:  03.05.1939
Miejsce:  Rzym
Sygnatura:  CYRYL_59_1_6_0003