Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  07.03.1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki
Właściciel:  Lech Zielonacki
Sygnatura:  CYRYL_52_0_3_0034