Typ obiektu:  projekt
Autor/Twórca:  Stefan Cybichowski