Typ obiektu:  projekt
Data obiektu:  19.03.1936
Autor/Twórca:  Stefan Cybichowski