Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  19.08.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  "Express Poznański"
Wydawca:  (ts)
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał