Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki (?)
Właściciel:  Adam Drogomirecki
Sygnatura:  CYRYL_49_1_1_0016