Opis:  pierwszy budynek poczty stanął w tym miejscu w 1798 roku, potem wielokrotnie przebudowywany, monumentalny charakter fasady uzyskał w czasie II wojny światowej, budynek uległ poważnym zniszczeniom w czasie walk o Poznań; obecnie mieści się w nim Urząd Pocztowy Poznań 9
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki
Właściciel:  Adam Drogomirecki
Sygnatura:  CYRYL_49_1_1_0014