Opis:  pierwszy budynek Teatru Miejskiego stanął w latach 1802-04 według projektu Friedricha Gilly'ego, obecny gmach powstał w 1878 roku według projektu Cäsara Stenzela, w latach późniejszych był jeszcze kilkakrotnie przebudowywany; gościł takie osobistości kultury i sztuki europejskiej, jak Niccolò Paganini i Ferenc Liszt; w dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcję biurowo-handlowe (mieściła się tu m.in. siedziba poznańskiego radia), obecnie w budynku swoją siedzibę mają m.in. Teatr Ósmego Dnia i Wydawnictwo Miejskie Posnania
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1939-1945
Wydawca:  Robert Franke
Właściciel:  Roman Trojanowicz
Sygnatura:  CYRYL_13_0_9_1_0166