Opis:  czwarta od lewej w trzecim rzędzie stoi Halina Ryffert
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  29.03.1930
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_39_1_1_0020