Opis:  od lewej siedzą: M. Bobowska, Kempińska, Klichowa, Maria Swinarska – przełożona, Irena Dropińska, ks. dr Jan Kruppik, Helena Paliwodzianka, Maria Zdobnicka, Wernerówna
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1925-1929
Sygnatura:  CYRYL_39_1_1_0017