Opis:  na pierwszym planie siedzi Halina Mariańska
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  07.1923
Miejsce:  Pierwoszyno
Sygnatura:  CYRYL_39_1_1_0013