Opis:  czwarty z lewej dr Brunon Czajkowski, nauczyciel greki oraz przedmiotów humanistycznych w Gimnazjum Marii Magdaleny oraz Uczelni im. Dąbrówki, w latach 1927-39 kierował Prywatnym Wielkopolskim Gimnazjum i Liceum przy ul. Szamarzewskiego 13
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1920-1929
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_39_1_1_0001