Opis:  państwo Polaczek zostali przesiedleni na ul. Roboczą z baraków przy ul. Łukaszewicza
Data obiektu:  23.02.1941
Hasła przedmiotowe:  okupacja
Właściciel:  Roman Polaczek
Sygnatura:  CYRYL_5_0_10_0007