Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  16.09.1962 – 23.09.1962
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Nazwa zespołu (kolekcji):  X Targi Krajowe Jesień 1962 | MTP