Opis:  pawilon nr 18, zaprojektowany przez Józefa Jędrzejczaka, powstał w latach 1961-62, po zmianie numeracji, aż do wyburzenia na początku XXI w., nosił nr 15
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  16.09.1962 – 23.09.1962
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Nazwa zespołu (kolekcji):  X Targi Krajowe Jesień 1962 | MTP