Opis:  Zgodnie z wolą właścicielki w maju 2014 roku rodzina Firy przekazała jej albumy do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  2014
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_51_0_1_3_0015