Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  06.1962
Autor/Twórca:  Janusz Korpal