Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  20.06.1930
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Architekt Stefan Sawicki 1890-1967
Właściciel:  Maria Sawicka
Sygnatura:  CYRYL_31_2_1_0002