Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  24.10.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  parki, Cytadela, pomniki
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor