Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  21.02.1959
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał