Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  12.02.1959
Miejsce:  Poznań
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał