Typ obiektu:  afisz
Data obiektu:  04.01.1959 – 18.01.1959
Wydawca:  CBWA; Klub MPiK
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał