Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  09.07.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  M.K.
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał