Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  12.04.1980
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor