Tytuł obiektu:  Plan Poznania z 1993 roku
Opis:  w prawy górnym rogu legenda, w lewym dolnym rogu powiększony obszar centrum z zaznaczonymi obiektami zabytkowymi, w prawym dolnym rogu fragment Wielkopolski
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1993
Miejsce:  Poznań