Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  11.07.1959
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Bohdan Adamczak
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał