Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1965
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Sygnatura:  CYRYL_19_1_19_0008