Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  28.06.1981
Autor/Twórca:  Franciszek Nowakowski
Właściciel:  Franciszek Nowakowski