Opis:  spółdzielnia mieściła się prawdopodobnie przy ul. Lindego
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  03.06.1979
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Franciszek Nowakowski
Hasła przedmiotowe:  zakłady, spółdzielnie, robotnicy
Właściciel:  Franciszek Nowakowski