Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1960
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, uczelnie, politechniki
Sygnatura:  CYRYL_19_1_4_0003