Opis:  W budynku mieściła się III Klinika Chorób Wewnętrznych, III Klinika Chirurgiczna Akademii Medycznej oraz zakłady Mykologii i Radiologii. Obecnie znajduje się tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń.
Typ obiektu:  fotografia
Sygnatura:  CYRYL_19_1_2_0010