Opis:  w budynku mieściły się zakłady: Chemii Ogólnej, Chemii Organicznej i Biologicznej, Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Chemii Toksykologicznej, Farmacji Stosowanej, Farmakognozji, Chemii Farmaceutycznej, Technologii Chemicznej Środków Leczniczych oraz pracownia Chemii Fizycznej
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1964
Sygnatura:  CYRYL_19_1_2_0007