Opis:  proj. arch. Florian Rychlicki
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1961
Miejsce:  Poznań,
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, uczelnie, szkoły, collegia
Sygnatura:  CYRYL_19_1_1_0006