Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1969
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, uczelnie, szkoły, collegia
Sygnatura:  CYRYL_19_1_1_0004