Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  04.06.1989
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Jan Kołodziejski
Właściciel:  Jan Kołodziejski