Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  27.06.1981
Autor/Twórca:  Jan Kołodziejski
Opis fizyczny:  3,5x2,1cm, czarno-biały
Właściciel:  Jan Kołodziejski