Opis:  Wystawa miała spory wpływ na ostateczny kształt pomnika. Wobec kontrowersji jakie wywołała decyzja sądu konkursowego, Społeczny Komitet Budowy Pomnika postanowił się bowiem odwołać do szeroko rozumianej opinii społecznej, zachęcając poznaniaków do jak najliczniejszego odwiedzania wystawy pokonkursowej prezentującej komplet 67 prac. W ramach „ograniczonego plebiscytu” zwrócono się wówczas do wszystkich
zwiedzających, by swoje wrażenia oraz pomnikowe preferencje odnotowywali w
księdze pamiątkowej, bądź wręczali w formie pisemnej dyżurującemu członkowi
Komitetu. Zebrane w ten sposób wypowiedzi i opinie pomogły jego
członkom w podjęciu decyzji, w wyniku której na placu Mickiewicza stanęły ostatecznie "poznańskie krzyże".
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  02.02.1981 – 15.02.1981
Autor/Twórca:  Jan Kołodziejski
Opis fizyczny:  3,5x2,1cm, czarno-biały
Właściciel:  Jan Kołodziejski