Opis:  skala 1:1000, wymienione numery ksiąg wieczystych
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, ulice, parki, Łęgi Dębińskie
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0064