Opis:  Skala 1:1000, na części tego terenu znajdują się obecnie ogrody działkowe "Energetyk", zaznaczono oś projektowanego nowego koryta Warty. Wymienieni właściciele działek oraz numery ksiąg wieczystych.
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1933
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Opaska
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, rzeki, wyspy, Warta, Cybina
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0034