Tytuł obiektu:  Plan Szeląga
Opis:  Skala 1:1000, zaznaczono tereny należące do Bractwa Kurkowego (zakupione w 1922 r. tereny ogrodu aż do lat 50. nazywano parkiem strzeleckim; znajdowała się tam kryta strzelnica i tarasy restauracyjne, po wojnie teren podupadł). Wymienieni właściciele działek oraz numery ksiąg wieczystych.
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  15.09.1933
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Opaska
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0030