Tytuł obiektu:  Plan fragmentu Sołacza
Opis:  Skala 1:1000, zaznaczono Park Sołacki przemianowany na Park Józefa Stalina (nazwa funkcjonowała do 1956 r.), kościół św. Jana Vianneya. Wymienieni właściciele gruntów oraz numery ksiąg wieczystych ale własność działek przeniesiona na Skarb Państwa.
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1946
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0017