Opis:  skala 1:1000, wymienieni właściciele gruntów oraz numery ksiąg wieczystych, w których własność została zarejestrowana, zaznaczona linia kolejowa
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  plany, mapy, kartografia, ulice, koleje
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0011