Opis:  skala 1:1000, kolorem obrysowano okolice ulic Czarnieckiego, Bergera, Poplińskich, Magazynowej i Towarowej, zaznaczono budynki: Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (obecnie rektorat Politechniki Poznańskiej), Zakładu Bergera, Szkoły Gminnej, Łazienek Miejskich(obecnie budynki należące do Politechniki Poznańskiej) a także kościół wybudowany dla gminy ewangelickiej św. Mateusza (obecnie kościół rzym. kat. Maryi Królowej), schron betonowy oraz składnicę złomu przy ul. Czarnieckiego, naniesiono numery działek
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_6_1_0035