Opis:  skala 1:1000, błędnie opisano dawny kościół ewangelicki św. Pawła (obecnie kościół Najświętszego Zbawiciela) przy ul. Fredry jako kościół św. Marcina oraz Collegium Maius jako Kolegium Minus; naniesiono numery działek
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_6_1_0032