Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1942
Hasła przedmiotowe:  okupacja, parki
Właściciel:  Bronisław Siwek
Sygnatura:  CYRYL_5_0_12_0002