Opis:  plan Głównej i os. Warszawskiego wykonany w skali 1:5000
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1940
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_2_2_0008