Opis:  plan wykonany w skali 1:5000 obejmujący tereny w 1940 r. pozostające poza granicami miasta
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1940
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_2_2_0010