Opis:  wykonany w skali 1:1000, plan sytuacyjny przy obecnej ul. Winogrady
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  06.09.1940
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Cz. Adamczak
Wydawca:  Stadtplanungsamt
Sygnatura:  CYRYL_15_0_2_2_0020